Архив новини Община Несебър

Засилен интерес към информационната среща относно енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради

Публикувано от Пресцентър Община Несебър

Огромен интерес предизвика информационната среща относно възможностите за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която се състоя в Демонстрационен център на занаятите. Малко преди началото й кметът на Несебър Николай Димитров сподели, че проявата е важна и полезна за всички, които искат да намалят разходите си за отопление, както и за подобряване външния вид на сградите, в които живеят. Началото на срещата постави Галина Бабева, началник –отдел "Управление на проекти по ЕФ", като подчерта, че всеки е свободен да задава въпроси по темата без ограничение, на които ще бъде отговорено обстойно. Гражданите, които изпълниха залата, проследиха с внимание детайлната презентация на специалисти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Присъстващите бяха активни участници в срещата, която им предостави изчерпателна информация за промените в обхвата на програмата, а именно, че от 2016 година вече могат да се включат и блокове с по-малко от 36 апартамента, както и тухлени сгради, в които поне 60 % от разгънатата застроена площ са жилищни апартаменти. „Отново изразяваме готовността на община Несебър да оказва пълно съдействие на сдруженията на собствениците в процеса на кандидатстване и приканваме да присъстват всички заинтересовани граждани, предвид разширяване обхвата на програмата“, категорична че Галина Бабева.По време на срещата стана ясно, че от 1 януари т.г.. допустими за финансиране са и: многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение; многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. Съгласно методическите указания по Програмата на всяка сграда следва да се извърши техническо обследване и обследване за енергийна ефективност, изготвя се инвестиционен проект, който се одобрява по надлежния ред и се издава разрешение за строеж, след което се стартира със строителните и монтажни работи. В рамките на програмата е посочено изрично извършването на авторски и строителен надзор, а в допълнение програмата изисква и упражняване на инвеститорски контрол.

Съгласно методическите указания всички тези дейности са предвидени в Програмата и разходите за тях, включително за строителния надзор, са допустими за финансиране от самата програма.


Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017